Magyar ötvösség a késő-reneszánsztól a biedermeierig

Eperjesi barokk fűszertartó pár
Trébelt ezüst. Karéjosan tagolt, lépcsőzetes talpon tűziaranyozott, ovális tálkák.
Jelzett: Daniel Miske, Eperjes, 1760 körül
(Kőszeghy 617, 637)
Becsérték: 800-1.000 €